Bronnen

Stil verdriet

hoeft niet...

Rouwen bij kinderen krijgt een plaats op school.

 

Website ter ondersteuning van leerkrachten en begeleiders die geconfronteerd worden met rouwen bij kinderen.

Bronnen

 

CD. (24 mei 2016). Jong verdriet is vreselijk. Story, 21, 12.

Colla J. (28 oktober 2015). Als jij er niet meer bent. Kinderen moeten ook ruimte krijgen om afscheid te nemen. KERK & leven, p. 12.

De Brem, V., & Lauwers, C. (2008). Een koffer vol verhalen.

Dela. (z.d). Culturen en religies. In Before you go. Geraadpleegd 2 april 2016, http://www.beforeyougo.be/nl/persoonlijke-uitvaart/culturen-religies

De Madammen. Rouwen bij kinderen met Lies Scaut (28 oktober 2015) [radio-uitzending]. Radio 2.

De mens nu.(z.d). HuisvandeMens. Geraadpleegd 7 januari 2016,http://www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/

De mens nu. (z.d). Hoe werkt het? In De sokken van de olifant. Geraadpleegd 2 mei 2016, http://sokkenvandeolifant.mmtools.eu/begeleidingspakket/hoe-werkt-het

Feys, M. (1996). Kinderen rouwen ook. Handreiking voor opvoeders, ouders en leerkrachten om rouwende kinderen te helpen. Lisse: Zwets & Seitlinger.

Fiddelaers-Jaspers, R. (1998). Jong verlies. Handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen. Kampen: Kok Lyra.

Genijn, K. (2013). Schooltas vol verdriet. Leuven/Den Haag: Acco.

Habraken, M. (2011). Rouwen op school. Jongeren begeleiden in hun omgang met de dood. Mechelen: Plantyn.

Janssens, E., Cannie, L., Carpels, M., Helaers, P. & Van Keymeulen, T. (2005). Groeien na verlies. Handleiding bij rouw op school. Oost-Vlaanderen: Netwerken Palliatieve Zorg.

Jongerenpastoraal Vlaanderen. (2016). Rouwkoffer. In IJD. Geraadpleegd 2 mei 2016, http://www.ijd.be/rouwkoffer

Kadmon, C., & Weigelt, U. (2003). Dag, oude beer. Rijswijk: De vier windstreken.

Keirse, M. (1998). Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Lannoo.

Keirse, M. (2002). Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt. Tielt: Lannoo.

KPC Groep. (z.d). Lesidee├źn bij verlies, ziekte en dood. Geraadpleegd 5 maart 2016, http://www.kpcgroep.nl

KU Leuven. (2016). Draaiboek bij het overlijden van een leerling. In Thomas pastoraal. Geraadpleegd 4 mei 2016, https://www.kuleuven.be/thomas/page/rouwen-op-school/#9722

Missing You vzw. (2016).Missing you. Geraadpleegd 12 mei 2016, http://www.missingyou.be

Netwerken Palliatieve Zorg. (2016). Rouwkoffer. In Palliatieve zorg Oost-Vlaanderen. Geraadpleegd 2 mei 2016, http://www.palliatieve.org/upload/handleiding%20koffer%20clb%20GENT.pdf

Provoost, E. (1 november 2015). Een klasgenootje sterft en wat doe je dan? Zo help je kinderen bij verlies. Het laatste nieuws: Nina, 14, 2508929. Geraadpleegd 12 november 2015. http://www.hln.be/hln/nl/14/Nina/article/detail/2508929/2015/11/01/Een-klasgenootje-sterft-en-wat-doe-je-dan-Zo-help-je-kinderen-bij-verlies.dhtml

Rouwzorg Vlaanderen vzw. (z.d.). Dood en rouw. In Rouwzorg Vlaanderen. Geraadpleegd 13 maart 2016, http://www.rouwzorgvlaanderen.be/

Slosse, N. (2012). Toverdruppels. Sint-Niklaas: Abimo.

Snoeck, J. (2004). Dit doe je kinderen niet aan. Tielt: Lannoo.

Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland. (z.d.). Draaiboek bij overlijden. In Dolfijn

Openbare Basisschool.Geraadpleegd 7 mei 2016, http://obsdolfijn.rijnenheuvelland.nl/upload/files/obsdolfijn//OVERLIJDEN%20draaiboek.pdf

Talismanneke vzw. (z.d). Talismanneke. Geraadpleegd 4 april 2016, http://talismanneke.be

Vanden Abbeele, C. (2001). Nu jij er niet meer bent. Rouwen met kinderen en tieners. Tielt: Lannoo.

Van den Bout, J., & Van der Veen, E. (1997). Helpen bij rouw. Utrecht: Elsevier.

Verheye, N. (z.d.). Helpende handen: Carine De Koninck begeleidt kinderen op rouwkamp. CM-magazine, 9.

Vlaams ministerie van onderwijs en vorming. (z.d.). Rouw en verlies. In Centra voor leerlingenbegeleiding. Geraadpleegd op 13 maart 2016,

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/rouw_en_verlies.htm]

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding. (z.d.). Werkgroep Verder. Geraadpleegd 18 april 2016, http://www.werkgroepverder.be