Boeken voor leerkrachten en begeleiders

Stil verdriet

hoeft niet...

Rouwen bij kinderen krijgt een plaats op school.

 

Website ter ondersteuning van leerkrachten en begeleiders die geconfronteerd worden met rouwen bij kinderen.

Boeken voor leerkrachten en begeleiders

Schooltas vol verdriet

 

Auteur: Karin Genijn

Uitgeverij: Acco

Publicatiedatum: 03 mei 2013

 

Dit boek is een relaas van een school die een van haar leerlingen verloor. Het is het verhaal achter de schermen over het gemis van een leerling en welk effect dit op de school kan hebben. Het boek is bedoeld als ondersteuning voor hulpverleners in brede zin die met verlies op school kunnen te maken krijgen: leerkrachten, directies, zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, ...

Het boek biedt de lezer ook concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.

Kinderen helpen bij verlies

 

Auteur: Manu Keirse

Uitgeverij: Lannoo

Publicatiedatum: juni 2009

 

In dit boek laat Manu Keirse zien hoe je kinderen en jongeren kunt begeleiden in de confrontatie met verlies, ernstige ziekte in de familie, echtscheiding of zelfdoding. Dit is een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen. Het is een gids voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen.

Doodgewoon

 

Auteur: Lies Scaut

Uitgeverij: Lannoo

Publicatiedatum: september 2015

 

DoodGewoon biedt inzichten om kinderen te begeleiden bij het rouwproces. Vanaf het moment van overlijden tot en met het eerste jaar na het verlies gaat het boek in op manieren om kinderen te betrekken bij speciale momenten. DoodGewoon besteedt speciale aandacht voor de opvang op de school zelf. Aan de hand van tekeningen, creatieve opdrachten, visualisatie en verhaaltjes toont het boek hoe de spontane verwerking van kinderen er ondersteund kan worden.

 

Ik moet je iets ergs vertellen

 

Auteur: Ton Vegt

Uitgeverij: Barnabas

Publicatiedatul: november 2006

 

Ik moet je iets ergs vertellen is geschreven voor volwassenen die te maken krijgen met een kind of tiener in rouw. Het boek biedt veel praktische handvatten voor begeleiding bij rouwverwerking. De auteurs gaan uitvoerig in op emotionele verschillen tussen kinderen en tieners en leggen per leeftijdsfase uit welke reacties en gevoelens te verwachten zijn. Ook wordt besproken hoe je kinderen kunt voorbereiden op en betrekken bij een begrafenis.

 

De gids over rouwende kids

 

Auteur: Leoniek van de Maarel

Uitgeverij: De Vrije Uitgevers

Publicatiedatum: 2013

 

De 80 heldere tips laten je zien hoe je het best kunt omgaan met het verdriet van een kind. Een kort en bondig hulpmiddel voor ouders, leerkrachten en alle anderen die in hun omgeving met rouw te maken hebben.

jong verlies

 

Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers

Uitgeverij: Ten Have

Publicatiedatum: 2013

 

- Hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan?

- Neem je hen mee op rouwbezoek en naar de uitvaart?

- Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de ontwikkeling van een kind?

- Hoe gaan kinderen met verlies om en hoe kunnen we hen daarin steunen?

Dit boek is een steun voor volwassenen die rouwende kinderen opvangen en begeleiden.

Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter

 

Auteur: T. van Roosmalen

Uitgeverij: Atelier Rijksbouwmeester

Publicatiedatum: 2013

 

Hoe voeg je leven toe aan de dagen van een kind, als er geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven? Wanneer alle zekerheden wegvallen, geeft de school toch een houvast, structuur, regelmaat en een toekomstperspectief, hoe beperkt dit soms ook is.

Kinderen en jongeren blijven zich ontwikkelen, ook als ze een korte levensverwachting hebben. De school kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. De manier waarop dit kan, staat centraal in dit boek.

Wanneer word je dood?

 

Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers

Uitgeverij: Ten Have

Publicatiedatum: 2013

 

Praktische hulp bij vragen van kinderen over de dood. Wanneer iemand overlijdt, roept dat bij kinderen vaak onverbloemde vragen op. Het is belangrijk om deze vragen serieus te nemen, en informatie te geven die kinderen helpt om het verlies te verwerken. Dit boek moedigt ouders, leerkrachten en hulpverleners aan om zo concreet mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat `dood precies is, dat je verdriet mag hebben, en misschien het belangrijkst dat er troost is.

 

 

 

 

W-AUW

 

Auteur: Afke Huitema

Uitgeverij: Heeze

Publicatiedatum: 2010

 

Dit (voor)lees- en werkboek is voor kinderen van wie het leven is veranderd door de scheiding van hun ouders of door het overlijden van iemand van wie ze houden. Een boek om het onderwerp ‘rouw en verlies’ met (kleine) kinderen bespreekbaar te maken.

Ruimte voor verdriet

 

Auteur: Erik Verliefde R. Fiddelaers-Jaspers

Uitgeverij: Acco

Publicatiedatum: oktober 2005

 

Kinderen ervaren vaak verlies. Ruimte voor verdriet geeft een leidraad welke woorden te gebruiken, hoe om te gaan met gevoelens en gedachten, hoe het kind doorheen de verwerking te begeleiden.De auteurs hebben, vanuit hun jarenlange praktijk in het omgaan met kinderen met een verlieservaring, deze leidraad opgesteld. Het is een weg die door het kind kan bewandeld worden samen met ouders, leerkrachten, opvoeders en hulpverleners.

Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis

 

Auteur: VZW slachtofferhulp

Uitgeverij: Lannoo

Publicatiedatum: 2006

 

Een boek vol praktische tips over hoe je omgaat met crisis bij kinderen.

Voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren en hen vroeg of laat moet opvangen na een schokkende gebeurtenis.

Adieu … A Dieu?

 

Auteur: Martine Van Dun, Johan Vandezande

Uitgeverij: Garant

Publicatiedatum: 2008

 

Hoe ga je om met een leerling die rouwt? Hoe met een klasgroep die het verlies van een medeleerling doormaakt? Hoe help je een collega die het verlies van een dierbare moet verwerken? En wat moet je vooral niet doen? Hoe ver gaat de betrokkenheid van de school met de ouders wanneer een leerling sterft? Is dit alles anders in het buitengewoon/speciaal onderwijs dan daarbuiten? Reageren kinderen met specifieke onderwijsbehoeften anders op dergelijk situaties? Dit boek helpt leerkrachten om kinderen met een beperking te begeleiden binnen rouw en verliessituaties.

Troost voor tranen: verhalen over verlies en rouw van jongeren uit verschillende culturen

 

Auteur: Ineke Wienese

Uitgeverij: Ten Have

Publicatiedatum: 2010

 

Omgaan met verlies en verdriet hangt samen met cultuur en religie. In dit boek komen 22 jongeren aan het woord, allen kinderen van ouders met een niet-Nederlandse afkomst. Zij vertellen openhartig over het overlijden van gezinsleden, familieleden of vrienden en over hun rouwproces, dat sterk bepaald wordt door hun achtergrond.

Veelkleurig verdriet

 

Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers

Uitgeverij: KPC Groep

Publicatiedatum: 2000

 

In het eerste gedeelte van dit boek wordt aangegeven hoe kinderen van verschillende leeftijden met verlies en rouw omgaan. Vervolgens wordt aandacht besteed aan problemen bij het begeleiden van ernstig zieke allochtone leerlingen. Uitvaart en rouwrituelen van katholieken, protestanten, joden, moslims, Chinezen, Surinaamse creolen en Surinaamse hindoestanen worden beschreven. Het tweede gedeelte gaat over het overlijden van Chalid. Het is het verhaal van een leerkracht en een Marokkaans jongetje die cultuurbarrières slechten en een unieke band opbouwen.