Verschillende rouwtaken

Stil verdriet

hoeft niet...

Rouwen bij kinderen krijgt een plaats op school.

 

Website ter ondersteuning van leerkrachten en begeleiders die geconfronteerd worden met rouwen bij kinderen.

Rouwtaken (volgens het takenmodel van William Worden)

Rouwtaak 1 De realiteit van het verlies onder ogen zien = erkennen

Helpen bij rouwtaak 1

 

→ Voor het echte besef er is, is er tijd nodig

→ De boodschap moet herhaald worden, kinderen moeten zien en onderzoeken

→ Goed afscheid nemen is belangrijk, laat hen deelnemen aan de afscheidsviering

→ Geef eerlijk antwoord op de vragen die gesteld worden, vertel geen fabeltjes

→ Geef hen de gelegenheid om steeds opnieuw hun verhaal te vertellen

 

Rouwtaak 2 Ervaren van het verlies, het voelen van de pijn = herkennen

Helpen bij rouwtaak 2

 

→ Creëer een veilig klimaat zodat ze hun gevoelens durven uiten

→ Help hen de gevoelens te herkennen en te uiten (alle gevoelens mogen er zijn!)

→ Zoek samen naar manieren om er mee om te gaan, maak gebruik van verhalen, knutselen, spel enz. (zie

lesideëen)

 

Rouwtaak 3 Leren leven met de veranderingen en de herinneringen = verkennen

Helpen bij rouwtaak 3

 

→ Haal herinneringen op

→ Maak duidelijk dat het overheersende verdriet minder zal worden

→ Blijf het kind steunen

 

Rouwtaak 4 Je eigen plek weer vinden = verbinden

Helpen bij rouwtaak 4

 

→ Stimuleer het positieve door samen nieuwe dingen te ondernemen

→ Geef hen inzicht in de toekomst